Hos oss på korttidskliniken är kunskap, relation och kvalité av yttersta vikt.

Korttidskliniken är en plats för dig som är i behov av omvårdnad och rehabilitering efter en sjukhusvistelse eller i väntan på särskilt boende. Vi erbjuder även växelvård/anhörigavlastning och för personer som lider av en långt framskriden obotligsjukdom erbjuder vi en trygg och nära vård i livets slutskede. Vi värdesätter livet, hela livet.