Demensutbildning

Demensutbildning inriktning mot vårdpersonal

Vi erbjuder skräddarsydda demensutbildningar som passar just din verksamhet. Grundutbildning samt fördjupning.

Grundutbildningen innehåller:

  • Demenssjukdom
  • Bemötande och värdegrund
  • Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)
  • Diskussion och fallbeskrivningar

Fördjupningsutbildningen innehåller:

  • Demenssjukdom
  • Vård filosofi i teori och praktik

 

Demensutbildning för tjänstemän

För bedriva den bästa demensvården krävs det att alla inblandade har en grundkunskap i ämnet, därför erbjuder vi en grundutbildning i demenssjukdom och värdegrund till tjänstemän och politiker. Vi bygger tillsammans världens bästa demensvård.

Demensutbildning Blåljus

I Sverige finns idag ca 160 000 personer med en demenssjukdom, mörkertalet är stort. Dessa personer finns överallt i vårat samhälle. I den utsatta miljön blåljuspersonal möter dessa människor krävs det kunskap om sjukdomen för att kunna hjälpa den demenssjuke på ett bra sätt. Vi har därför en unik utbildning riktad mot brandkår, polis och ambulans.

Vi kan skräddarsy en utbildning just för ert behov och för din profession.

Vi vet att med hjälp och kunskap och tvärprofessionella samarbeten kan vi tillsammans bygga ett samhälle där alla är inkluderade. Vi, tillsammans kan förbättra livet för alla med demenssjukdom.