Socialdokumentation

Socialdokumentation är ett centralt verktyg i vårat dagliga arbete. Kunskap inom dokumentation ger en trygg kommunikation där vårdtagaren är i centrum.

I utbildningen tar vi upp den sociala dokumentationens grunder, syfte och språk.
Etik, professionalism och förhållningssätt är grundpelare i ett gott dokumentationsarbete.

Ett utvecklat dokumentationsarbete skapar en säker och god omvårdnad för vårdtagaren.