Vårdbiträde+

Vårdbiträde + är en grundlig introduktion i vården med äldre i centrum. Teori blandas med praktik för att på bästa möjliga vis introducera vårdbiträden i äldrevården. Fokus ligger på omvårdnad och bemötande.