Hospiceplats

Korttidsklinikens erbjuder en trygg hospiceplats med lugn och varm atmosfär för människor i livets slutskede. När medicinsk behandling inte längre kan bota eller hejda sjukdomen ställs andra krav på vården. Vi arbetar utifrån nationell vårdplan för palliativ vård, vilket innebär att vi utgår från att lindra smärta och oro, ge anhöriga stöd och omtanke, samt att se till vårdtagarens integritet och värdighet. Palliativ vårdfilosofi är utgångspunkten för korttidsklinikens hospicevård. Målet för vår palliativa verksamhet är högsta möjliga livskvalité för vårdtagaren.

På vår hospiceplats arbetar vi i team där vi riktar vår spetskompetens mot individens behov, teamet arbetar emot ett gemensamt mål som vi tillsammans med anhöriga och vårdtagare identifierar.