Växelvård & anhörigavlastning

Växelvård innebär att du växlar mellan att bo tillfälligt på korttidskliniken och i hemmet, för att du som vårdtagare ska få  möjlighet till rehabilitering, rekreation och social samvaro. Som anhörig har du då möjlighet till återhämtning och vila från vårdandet.