Medarbetare

På Korttidskliniken är det oerhört viktigt att varje medarbetare älskar sitt jobb och ser med stolthet på sitt yrke.

Vårt mål är att alltid arbeta med aktiva och ansvarstagande medarbetare, vi tror på att skapa arbetsgrupper som bygger på ett gott samarbete och en fin gemenskap. Där varje medarbetar ges möjlighet till delaktighet i verksamheten, vår tro är att detta ger bästa kvalité och professionalism inom vårdyrket, vi nöjer oss inte med mindre!

På korttidskliniken arbetar vi aktivt med hälsa för våra medarbetare, detta gör vi genom att bedriva träning på arbetstid, uppmuntra en hälsosam livsstil samt hitta på roliga hälsoprojekt tillsammans.

I vårat team arbetar undersköterskor/silviasystrar, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut, verksamhetschefer och socionom. Tillsammans ser vi till att du professionell personcentrerad vård och omsorg.

Vi som jobbar här