Värdegrund

Den humanistiska människosynen genomsyrar hela vårat arbete. Varje individ är unik och ska bli bemött utifrån dess unika behov. Vi värdesätter människans värdighet och integritet.

Vårat mål är att uppnå högsta möjliga livskvalité för vårdtagaren, ge stöd och bekräftelse till anhöriga. Vården ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull. För att nå livskvalité krävs helhetssyn och personcentrering. Med helhetssyn syftar vi till att människan är en fysisk, psykisk, social och existentiell varelse. Teamarbete är en viktig komponent för oss på kortidskliniken för att optimera vården, där vi utgår från individens behov och förutsättningar. Kommunikation och relation är ryggraden i vårt arbete.